De BOOM als metafoor

LEV gebruikt de boom als metafoor voor een mens. Ieder mens is uniek gevormd. Bij elk onderdeel van de boom zijn opdrachten ontwikkeld. Zo’n opdracht is het vertrekpunt om te “bomen” over de achtergrond van jezelf en de ander. Te weten de wortels, de stam, de kern en de kroon.

Als iemand goed geworteld is, heeft hij een sterke stam. Dat staat voor voldoende zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld. Hij draagt dan takken waarin hij zichzelf sociaal en emotioneel kan ontplooien. Hij kan vrucht dragen en iets voor anderen betekenen. Iemand kan vanuit een voldoende mate van zelfvertrouwen omgaan met emoties van zichzelf en anderen. Hij kan en durft zich sociaal te bewegen. Ook kan hij voldoende voor zichzelf opkomen en rekening houden met een ander.

Als trainer, leerlingbegeleider of mentor kun je niets veranderen aan de aanleg van de persoon. Wel kun je de groeiomstandigheden beïnvloeden om hem/haar te helpen groeien en zich te ontwikkelen. Je kunt voor iemand van betekenis zijn door naar zijn of haar verhaal te luisteren, door erkenning te geven en hem of haar echt te zien. Door de persoon te laten zien waarin hij van waarde is (door te laten zien wat hij geeft) kan hij zijn gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Daardoor ontwikkelt hij een gezond, reëel zelfbeeld. Iemand kent zijn mogelijkheden, talenten en beperkingen en durft daarvoor uit te komen.

De vier delen van LEV zijn:

  • De wortels
  • De stam
  • De kern
  • De kroon