Doelgroep

LEV is bedoeld voor jezelf, vrienden, collega’s, coaches, trainers, leerlingbegeleiders en mentoren die aan de slag willen gaan met LEV.

LEV-kaarten kan op verschillende manieren gebruikt worden:

  • in kleine groepen en kringen
  • in de mentorles
  • in één-op-één begeleiding
  • coaching
  • in het gezin of vriendenkring
  • in bijbelkringen en studiegroepen

Iedere boom is uniek. Geen twee bomen zijn hetzelfde. Net als al die 7 miljard mensen op de aarde. Maar iedere boom heeft wortels, een stam, een kern en een kroon. En die maken samen het beeld van die boom.

LEV-kaarten heeft de boom als metafoor voor een mens. Want ieder mens is uniek gevormd. Bij elk onderdeel van de boom zijn drie opdrachten in de handreiking opgenomen. Deze opdracht is het vertrekpunt om te “bomen” over de achtergrond van jezelf en de ander.

Je hoeft niet strikt een opdracht uit de handreiking te volgen; benut de opdracht en de LEV-kaarten als opstap om te verkennen, te leren, te ontdekken en te groeien.