LEV training

De LEV-training is een training van 4 bijeenkomsten waarin deelnemers aanleidingen en motieven achter hun eigen gedrag ontdekken. Origien verzorgt een praktijkdag om zelf deze training te kunnen geven. Voor deze training is een handleiding ontwikkeld. De handleiding is bedoeld als inleiding voor trainers, leerlingbegeleiders, coaches en mentoren die aan de slag gaan met de LEV- training en ook meer willen weten van de contextuele benadering. De handleiding is daarom in twee delen opgebouwd.

1. De LEV- training in de praktijk
Het eerste deel geeft handvatten om LEV in de praktijk toe te passen. Het gaat uit van vier thema’s in vier uitgewerkte bijeenkomsten. De wortels, de stam, de kern en de kroon. De trainer kan aan een bepaald thema meer aandacht schenken. Bij de LEV- training hoort een werkboekje. Hierin kunnen de deelnemers hun antwoorden en gedachten schrijven. Opdrachten voor het LEV- werkboekje worden met dit symbool ♥ weergegeven. Afhankelijk van de groep, de individuele persoon en de beschikbare tijd, zijn er voor elke bijeenkomst aanvullende opdrachten ter verdieping of verbreding in deze handleiding opgenomen. Per bijeenkomst zijn er 6 opdrachten en een huiswerkopdracht (klus) in de handleiding opgenomen.

2. De contextuele achtergrond
Het tweede deel van de handleiding geeft informatie over de gedachten achter de methode. Het licht de gevolgde aanpak en opbouw van de methode toe. Het is van belang dat de trainer de gedachte achter LEV begrijpt. Anders werkt de methode niet. Natuurlijk kunnen er wel gesprekken ontstaan, maar dat is niet het doel. Het doel is dat de betreffende leerling van binnenuit verandert. En dat begint bij interesse en begrip van de trainer. Deze achtergrondinformatie is een introductie in de contextuele benadering. Bij gewekte interesse is het goed te weten dat er voor verdere verdieping opleidingen en cursussen beschikbaar zijn.

Tijdens de praktijkdag van Origien maak je kennis met het trainingsprogramma. Je ontvangt dan de handleiding om de LEV-training te kunnen geven.

De LEV-training kan gebruikt worden:

  • als training van vier bijeenkomsten
  • in kleine groepen
  • in de mentorles
  • in één op één begeleiding
  • als coaching